Motorització

AUTOMATISMES PER A TENDALS I CORTINES

Qualsevol tipus de tendal i cortina poden ser motoritzats aconseguint:

  • Més confort i comoditat. Amb una simple pulsació els tendals/cortines es mouran seguint les teves ordres o automàticament segons la teva posició preferida.
  • Més durabilitat. Gràcies al moviment suau y regular que proporciona la motorització, els tendals/cortines pateixen menys i duren més.
  • Més estalvi d'energia. La instal.lació de tendals/cortines automàtiques permet reduïr sensiblement el consum d'aire acondicionat, ja que poden atenuar fins a un 80% el calor produït pels raigs solars.
  • Més protecció per a l'interior de la llar, ja que queden protegits dels raigs solars les estores, revestiments murals, mobles, terres...
  • Més seguretat. Els motors Somfy treballen a baixa tensió i per tant no hi ha cap tipus de risc elèctric. 

A Europa un de cada dos tendals està motoritzat, i no és per casualitat.