Braç Articulat Crusat

Model de grans prestacions.

Tot i la seva senzilla de línies, està pensat per abarcar línies reduides de façana però de gran sortida. permet obtenir més projecció amb menys metres de línia. Podem confeccionar-lo en tota una àmplia gama de materials: lona, pvc, screen soltis, … i poden ser amb sistema manual, automàtic o domòtic. Tota la perfileria d'al·lumini i accessoris es poden lacar en qualsevol ral, aportant així una millor integració dins l'estètica i decoració de la llar.