Braç Articulat Invisible

Model de grans prestacions.

Tot i la seva senzillesa de línies, permet instal·lar-ho a terrasses, balcons, façanes, etc. Podeu obtenir un comfort adeqüat ja que permet graduar la seva inclinació . Permet confeccionar-lo en tota una àmplia gama de materials, lona, pvc, screen, soltis, … , pot ser manual, amb  motor RTS o mecànic i  domòtic . Tota la perfileria de al·lumini y accessoris es poden lacar en qualsevol ral, aportan una mayor integració estètica i  decoració de la llar.