Stors

La cortina plegable o Stor cobreix totes les necessitats tant a nivell funcional com estètic.

Es poden confeccionar en múltiples teixits i es desmunten fàcilment a l’hora de rentar-les.