Tradicionals

Disposem de diversos sistemes per a la instal·lació de cortines fruncides o amb ullets i una extensa col·lecció de barres decoratives o riells.