Braç Barana

Pensat per a balcons (tendal stor o braç barana o teló).

Un model tradicional, pràctic i de senzill funcionament per al seu sistema de braços, que permet col·locar-los en dos posicions i així assegurar el màxim comfort i intimitat. Tota la perfileria d'al·lumini i accessoris es poden lacar en qualsevol ral, aportant així una millor integració dins l'estètica i decoració de la llar. Permet confeccionar-lo en tota una àmplia gama de materials: lona, pvc, screen soltis, etc.