Braç Punt Recte

Braç de punt recte per a finestres (tendal "de tota la vida" que protegirà les vostres finestres i balcons i l'èxcés de sol dins la vostra vivenda).

Els braços permeten inclinar-se per sota de la seva horitzontalitat , augmentant així la seva protecció solar. Tota la perfileria d'al·lumini i accessoris es poden lacar en qualsevol ral, aportant així una millor integració dins l'estètica i decoració de la llar. Permet confeccionar-lo en tota una amplia gama de materials: lona, pvc, screen soltis, etc.