Correder

Perfecte per crear porxos, terrasses, patis interiors.

Pot instal·lar-se pla com amb una lleugera inclinació. Permet subjectar el tendal a dues parets paral·leles, o bé instal·lar-hi porteries en funció de les característiques del lloc.

Permet confeccionar-lo en tota una àmplia gama de materials: lona, pvc, screen soltis… Tota la perfileria d'al·lumini i accessoris es poden lacar en qualsevol ral, aportant així una millor integració dins l'estètica i decoració de la llar.