Tancaments

Pensats per porxos i per estructures de terrasses de bars i restaurants, especialment per parar el vent, per a un millor confort.

Es poden confeccionar opacs o amb finestra o totalment transparents. Es poden fixar a terra i guiats amb guia, cable o varilla.

Tota la perfileria d'al·lumini i accessoris es poden lacar en qualsevol ral, aportant així una millor integració dins l'estètica i decoració de la llar. Permet la seva motorització.