Vertical

Tendal d'instal·lació i línies molt simples que dóna millor protecció i intimitat.

El seu impacte visual és mínim, molt aconsellable per a edificis de línies modernes i minimalistes.Té la possibilitat d'anar guiat amb varilla, guia o cable, segons la seva necessitat i ubicació.

És aconsellable fer-lo amb materias transpirables, com l'screen, soltis, solpax... ja que així permeten un millor rendiment del producte .

Aconsellable per grans finestres i balcons. Tota la perfileria d'al·lumini i accessoris es poden lacar en qualsevol ral, aportant així una millor integració dins l'estètica i decoració de la llar. Permet motoritzar-lo i fins i tot la domotització.